Rau    Rau ăn lá     Rau gia vị     Rau ăn củ     Rau ăn quả     Rau ăn thân     NấmXem thêm >>

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán:

Thịt    Thịt bò     Thịt heo     Thịt Gà     Thịt Ngan     Thịt vịt     GiòXem thêm >>

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán:

    Cá trắm     Cá quả     Cá rô phi     Cá diêu hồng     Cá chép     Cá vượcXem thêm >>

Giá bán:

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

NÔNG TRẠI CHUẨN – NÔNG SẢN SẠCH HẢI PHÒNG

Giới thiệu chung về nông trại của Vietnam VEG. Cách thức hoạt động và sản xuất

Trách nhiệm xã hội của Vietnam VEG

Hoạt động cộng đồng hay Trách nhiệm xã hội của Công ty CP Nông sản Vietnam VEG- Vietnam VEG CSR được tổ chức sâu rộng đi song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, là giá trị cốt lõi của VEG với phương châm vì cộng đồng.

Khởi nguồn và Phương châm hoạt động của Vietnam VEG

Cách thức tiếp cận vấn đề của chúng tôi khi thành lập Công ty CP Nông sản Vietnam VEG và Phương châm hoạt động vì cộng đồng