Hotline 1: CSKH

0936565489

Hotline 2: CSKH

0961700300

Cá Rô phi, Cá Rô phi nước ngọt, Rô phi tươi, Cá Rô phi tại Hải Phòng

Đơn vị mua bán cá Rô phi, cá Rô phi sơ chế tại Hải Phòng

Nơi cung cấp cá Rô phi, cá Rô phi phi lê tại Hải Phòng

Giá cá Rô phi tại hải Phòng