Hotline 1: CSKH

0936565489

Hotline 2: CSKH

0961700300

Nơi buôn bán các loại cá nước ngọt, cá nước mặn

Cá trắm, cá chép, cá quả, cá rô phi cá diêu hồng, cá mực, chả cá ngon

cá trắm nguyên con, cá trắm làm sạch, cá quả to, cá rô phi nguyên con, rô phi phi lê, cá diêu hồng làm sạch, các loại chả cá