Hotline 1: CSKH

0936565489

Hotline 2: CSKH

0961700300

Rau ăn lá. cải canh, cải cúc, mồng tơi, rau ngót, rau đay, rau muống, rau an toàn

Đơn vị trồng các loại Rau ăn lá. cải canh, cải cúc, mồng tơi, rau ngót, rau đay, rau muống, rau an toàn tại Hải Phòng

Nơi cung cấp Rau ăn lá. cải canh, cải cúc, mồng tơi, rau ngót, rau đay, rau muống, rau an toàn tại Hải Phòng

Nơi giao rau sạch, Rau ăn lá, cải canh, cải cúc, mồng tơi, rau ngót, rau đay, rau muống, rau an toàn tại Hải Phòng