Hotline 1: CSKH

0936565489

Hotline 2: CSKH

0961700300

Rau ăn  quả, Quả Bầu, Bí xanh, Bí Ngô, mướp, Su su, rau an toàn

Đơn vị trồng các loại rau ăn quả, Quả Bầu, Bí xanh, Bí Ngô, mướp, Su su, rau an toàn tại Hải Phòng

Nơi cung cấp Quả Bầu, Bí xanh, Bí Ngô, mướp, Su su, rau an toàn tại Hải Phòng

Nơi giao rau sạch, rau ăn quả Quả Bầu, Bí xanh, Bí Ngô, mướp, Su su, rau an toàn tại Hải Phòng