Hotline 1: CSKH

0936565489

Hotline 2: CSKH

0961700300

Rau ăn  thân, Su hào, Cải bắp, Súp lơ xanh, súp lơ trắng, rau an toàn

Đơn vị trồng các loại rau ăn thân Su hào, Cải bắp, Súp lơ xanh, súp lơ trắng, rau an toàn tại Hải Phòng

Nơi cung cấp Su hào, Cải bắp, Súp lơ xanh, súp lơ trắng, rau an toàn tại Hải Phòng

Nơi giao rau sạch, rau ăn thân Su hào, Cải bắp, Súp lơ xanh, súp lơ trắng, rau an toàn tại Hải Phòng