Hotline 1: CSKH

0936565489

Hotline 2: CSKH

0961700300

Rau gia vị, Rau mùi, thì là, Rau húng, Tía Tô, kinh giới, rau an toàn

Đơn vị trồng các loại Rau gia vị, Rau mùi, thì là, Rau húng, Tía Tô, kinh giới, rau an toàn tại Hải Phòng

Nơi cung cấp Rau gia vị, Rau mùi, thì là, Rau húng, Tía Tô, kinh giới rau an toàn tại Hải Phòng

Nơi giao rau sạch,Rau gia vị, Rau mùi, thì là, Rau húng, Tía Tô, kinh giới, rau an toàn tại Hải Phòng