Hotline 1: CSKH

0936565489

Hotline 2: CSKH

0961700300

Rau sạch, rau an toàn

Cung cấp các  loại rau ăn lá rau ăn củ tại HP

Các loại rau sạch  được trồng theo quy trình an toàn của VietGap