Hotline 1: CSKH

0936565489

Hotline 2: CSKH

0961700300

Thịt  Bò, thịt Bò thăn, thịt bò Nạm, thịt Bò trong nước tại Hải Phòng

Đơn vị Cung cấp Thịt  Bò, thịt Bò thăn, thịt bò nạm, mông Bò, thịt Bò trong nước tại Hải Phòng

Nơi mua bán Thịt  Bò, thịt Bò thăn, thịt bò nạm, thịt Bò trong nước tại Hải Phòng

Giá Thịt  Bò, thịt Bò thăn, thịt bò nạm, thịt Bò trong nước tại Hải Phòng