Hotline 1: CSKH

0936565489

Hotline 2: CSKH

0961700300

Tôm, Tôm chân trắng, Tôm Thẻ, Tôm nước ngọt

Đơn vị cung cấp Các loại Tôm, nước ngọt Tại Hải Phòng

Nơi mua bán Tôm các loại tại Hải Phòng

Giá cả các loại Tôm tại Hải Phòng