Hotline 1: CSKH

0936565489

Hotline 2: CSKH

0961700300

Tôm, Tôm Nớt, Tôm Thẻ, Tôm Nớt nước ngọt

Đơn vị cung cấp Các loại Tôm Nớt, Tôm nước ngọt Tại Hải Phòng

Nơi mua bán các loại Tôm, tôm các loại tại Hải Phòng

Giá cả các loại Tôm Nớt tại Hải Phòng