Hotline 1: CSKH

0936565489

Hotline 2: CSKH

0961700300

Tôm, Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm nước ngọt

Đơn vị cung cấp Các loại Tôm,Tôm Sú nước ngọt Tại Hải Phòng

Nơi mua bán Tôm Sú tại Hải Phòng

Giá cả các loại Tôm Sú tại Hải Phòng